Thi công dự án Dragon Pearl ở thời điểm hiện tại

Dự án Dragon Pearl đang triển khai xây dựng hạ tầng: san lấp, đổ đất và xây dựng hệ thống cống rãnh, mạng lưới điện… Thông tin được chúng tôi cập nhật tại công trường, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ gấp rút hoàn thiện sớm tiến độ.

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký nhận thông tin